De Geestelijke Voeding

Terug Home

Voorwoord

Dit is een non-commerciële website. De ontwikkeling is gebaseerd op HTML elemen met css opmaak. In wezen is een werk voor tijdverdrijf, geheugentraining en uit de macht van eenzaamheid te blijven.
Om proefondervindelijk te ontdekken of website mogelijk is op te zetten en te runnen met de publicatie die diverse ontwikkelaars op internet bekendmaken.
Daarom gaat mijn dank uit naar alle ontwikkelaars die hun uitvindingen publiekelijk bekendmaken. In het bijzonder gaat mijn dank uit de ontwikkelaars van w3schools.com; alpha omega, wiki. Ook heb ik veel waardering voor de zoekmachines van bing, google, die voor mij zochten wat nodig was.
Om de laatste dagen van mijn leven een invulling te geven, heb ik mij hiermee bezig gehouden. Tevens wil ik een boodschap achterlaten voor mijn familileden,vrienden, kennissen en ook alle anderen in de samenleving. Ik hoop dat ze het zullen lezen, en leuk vinden en de kennis gebruiken voor de opbouw van hun leven.
Mocht het u niet bevallen, ga dan voorbij, leest het niet en wordt vooral niet boos om. Want het is geenszins mijn bedoeling iemand met de kennis die op dit moment nog niet zichtbaar is te krenken.
En als laatste, maar niet als minste spreek ik mijn dank uit aan "1eurohosting.nl" die mijn probeersel wil hosten.
Allen van harte bedankt, die hiertoe hebben bijgedragen.
Met vriendelijke groet,
Emanuel.
16 juni 2019

Terug Home >

God houdt van alle mensen