sluit venster

De Hoge Priester

Jezus is de eeuwige Hoge Priester van het nieuwe verbond, Genade van God wordt in dit verbond verleend.

Hebr.5:6

Zo spreekt de almachtige God:
Mijn Zoon zijt Gij: Ik heb U heden verwekt.
En zei Hij verder:
Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

U ziet hier, dat Jezus niet alleen de Zoon van God is, maar Hij is ook de Hogepriester van het nieuwe verbond.
En verder dat Jezus de Hogepriester is voor eeuwig, door de almachtige God benoemd.

Let wel:
Melchisedek was Hogepriester in Salem.
En Jezus is Priester naar de ordening van Melchisedek.
Dit houdt in dat, zoals Melchisedek Hogepriester was van het verbond dat God sloot door bemiddeling van Mozes met zijn het Joodse volk op de aarde, zo is Jezus nu Hogeprienter van het nieuwe verbond in de hemel over alle volken.
Maar we moeten goed begrijpen, dat de genade van God komt en de Here Jezus is de Middelaar hierin met zijn Priesterschap.

Lees meer details hieronder

Hebreeën 5:1-10

  1. Want elke hogepriester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonden.

  2. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is,
  3. die hem verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zonden te brengen.

  4. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron.
  5. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden, maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt;

  6. zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

  7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,

  8. en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,

  9. en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

  10. door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.

terug

sluit venster