De Geestelijke Voeding

home

Het Heilige Avondmaal

De Christelijke Kerk is de plaats waar goddelijke maaltijd wordt opgediend. Een maal dat de Here Jezus alle gelovigen bevolen heeft te nuttigen. En telkenmale wanneer ze aan tafel zitten om te eten, moeten ze het doen ter ere van Hem. Dit is woord van God.

God houdt van alle mensen