geestelijkevoeding.nl>

Het Boek Romeinen

Zalig zijn de vrede stichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Het Heilige Avondmaal

De Christelijke Kerk is de plaats waar goddelijke maaltijd wordt opgediend. Een maal dat de Here Jezus alle gelovigen bevolen heeft te nuttigen. En telkenmale wanneer ze aan tafel zitten om te eten, moeten ze het doen ter ere van Hem. Dit is woord van God.