geestelijkevoeding.nl

Het Nieuwe Testament

Zalig zijn de vrede stichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.


Het Boek Nieuwe Testament

Het boek nieuw testament beschrijft hoe de Here God met de mens wil verzoenen. Nieuwe testament bevat de voorwaarden en wegen om verzoening te bewerkstelligen tussen de Here God enerzijde en de mensen anderzijde.
Dit verbond staat in het belang van de mens. God wil de mens bevrijden vam het lijden dat op de aarde thans heerst. De weg die God gekozen heeft is een weg van genade. Dit houdt in dat alle straf wordt kwijtgescholden. En de mens wordt alshetware heilig gemaakt als God gelijk en krijgt de status van zonen en dochters met recht op erfenis van alles wat er aanwezig is. Dus alles wat goed en waardevol is. Zowel de weg als de voorwaarden zijn soepel, dus niet moeilijk. Allen die het goed beseffen aanvaarden het meteen.
28-10-2020 Ruben Poetai
Back to Top