geestelijkevoeding.nl

Het Boek Filippenzen

Zalig de vrede stichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Gods spraak:

"Blijft uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als werken in u werkt"(fil.2:12-13)

NBG 1951 Back to Top

God houdt van alle mensen