De Hoge Priester

Hebr.5:1 Want elke Hogepriester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen bij God.
Hebr.5:6. Gij zijt Prister in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.
Zie ook Psalm 110:4. Hier staat ook dezelfde text