De Erfzonden

4,5 Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch van enige gestalte wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.