De Geestelijke Voeding

Bijbelteksten Diverse

terug  home

Verlossing Door Het Bloed

Efeziers, hoofdstuk1:7

En in HEM hebben wij verlossing, door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke HIJ ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstamming met zijn wil behagen, dat HIJ zich in HEM had voorgenomen, om ter voorbereiding van de tijden, al wat in de hemel en op aarde is, onder een hoofd,, dat is Jezus christus samen te vatten,in HEM, in wie ook wij het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij van te voren bestemd waren krachtens het voornemen van HEM, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die van te voren onze hoop op Christus gebouwd hebben. back top

God houdt van alle mensen